Hạt mạng Golden Japan cat 5 chính hãng

Hạt mạng Golden Japan cat 5 chính hãng

Hãng sản xuất: Golden Japan Chân Cắm hạt mạng được mạ vàng cho chất lượng kết nối tốt nhất

Vỏ Bọc: PVC. Lõi dây 22 – 26 AWG Đường kính lớp cách điện đầu bấm dây mạng 0.4 – 0.64mm

Đóng gói: 1 túi/ 100 hạt Loại đầu bấm linh kiện mạng : nhựa Dùng bấm cho dây mạng, cáp mạng các loại Hạt mạng RJ45 nhựa Golden Japan Gold cat5e Hạt mạng RJ45 nhựa Golden Japan Gold cat5e dùng để bấm dây mạng, chân tiếp xúc của đầu bấm dây mạng được mạ bằng vàng khiến đầu bấm mạng đạt được chất lượng tiếp xúc tốt nhất, số lượng hạt trên một túi là 100 hạt.

Hạt mạng Golden Japan cat 5 chính hãng

Hãng sản xuất: Golden Japan Chân Cắm hạt mạng được mạ vàng cho chất lượng kết nối tốt nhất

Vỏ Bọc: PVC. Lõi dây 22 – 26 AWG Đường kính lớp cách điện đầu bấm dây mạng 0.4 – 0.64mm

Đóng gói: 1 túi/ 100 hạt Loại đầu bấm linh kiện mạng : nhựa Dùng bấm cho dây mạng, cáp mạng các loại Hạt mạng RJ45 nhựa Golden Japan Gold cat5e Hạt mạng RJ45 nhựa Golden Japan Gold cat5e dùng để bấm dây mạng, chân tiếp xúc của đầu bấm dây mạng được mạ bằng vàng khiến đầu bấm mạng đạt được chất lượng tiếp xúc tốt nhất, số lượng hạt trên một túi là 100 hạt.

Hạt mạng Golden Japan cat 5 chính hãng
Copy link
Powered by Social Snap